HL sigurnosni slivnici - SAFE

Sigurnosni slivnici za ravne krovove i terase serije „Safe“

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa steznom prirubnicom, grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62Safe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa steznom prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1Safe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

24.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

32.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

24.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/5)

Krovni slivnik DN160 sa grejačem i fabrički navarenom bitumenskom kragnom (HL62.1H/5)

Krovni slivnik DN160 sa grejačem i fabrički navarenom bitumenskom kragnom

30.000,00 RSD

Krovni slivnik DN160 sa grejačem i fabrički navarenom bitumenskom kragnom (HL62.1H/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

24.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

32.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

24.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62HSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

32.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa bitumenskom kragnom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1HSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN75 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/7)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN110 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/1)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN125 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/2)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

23.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62PSafe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/5)

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom

31.000,00 RSD

Krovni sigurnosni slivnik DN160 sa izolacionom PVC prirubnicom grejačem i od 28-68mm po visini podesivim ulivnim elementom (HL62.1PSafe/5)

Strana 1 od 2

Ukoliko imate problema sa online porudžbinom, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom kako biste poručili željeni proizvod! Za porudžbinu proizvoda telefonskim putem kontaktirajte nas na: +381 69 11 11 960

Važno obaveštenje

Svet kupatila doo je ovlašćeni Geberit servis, a ujedno i najveća internet prodavnica Geberit programa u Srbiji i regionu. Kod nas možete dobiti kompletnu uslugu - prodaja, stručna ugradnja, servis ili besplatan savet i instrukciju. Prilikom servisiranja i popravke koristimo samo originalne geberit delove. Možete nas kontaktirati na broj telefona +381 69 11 11 960 ili na mejl geberitservis@svetkupatila.rs

 
 

Dostava

Dostava na teritoriji Beograda se naplaćuje 500din. Za račun preko 20.000din dostava je besplatna

Moguće preuzimanje u Beogradu

Višegradska 24 (pozvati radi dogovora o preuzimanju ili našoj dostavi, +381 69 1111 960 )

Floating Buttons