Popravka ugradnog vodokotlića Geberit

Popravka ugradnog vodokotlića Geberit

u Blog

Bez obzira da li ste kupili Geberit ugradni vodokotlić juče ili pre 50 godina budite sigurni da za njih možete da kupite originalne Geberit rezervne delove i da imate obezbeđen ovlašćeni servis. Geberit se pobrinuo da za sve svoje kupce obezbedi sigurnost i pouzdanost ugradnih vodokotlića. Popravka ugradnog vodokotlića Geberit sa originalnim rezervnim delovima je obezbeđena kroz ovlašćenu servisnu mrežu, kako u garantnom tako i u vangarantnom roku.

Na ugradnom vodokotliću tokom dugogodišnje upotrebe moze da dodje do curenja vode u WC šolju. Usled delovanja kamenca i nečistoće u instalaciji dolazi do oštećenja dihtunga plovka i dihtunga zvona ili do sporog punjenja vodokotlića. Ako voda konstantno curi u WC šolju potrebno je zameniti dihtung zvona. Ako voda počne da curi u WC šolju kada se vodokotlić napuni znači da voda preliva preko sigurnosnog preliva na zvonu zato što plovak ne može da zatvori dovod vode. Tada je potrebno očistiti plovak i zameniti dihtung plovka. Ako se vodokotlić sporo puni ili se uopšte ne puni, onda je plovak najverovatnije pun prljavštine i treba ga očistiti. Postoji mogućnost i da je dihtung ostećeni zbog toga neće da puni vodu u vodokotlić, tada isto treba zameniti dihtung. Geberit plovak radi na sistemu podpritiska. Znači pomoću same vode otvara i zatvara dovod vode u vodokotlić. Na novom vodokotliću (minimum 10 godina) nema potrebe menjati ceo plovak već samo dihtung plovka. Kada zamenite ceo plovak u ugradnom vodokotliću mirni ste minimum narednih 10 godina.

Zamena zvona na ugradnom vodokotliću je potrebna samo ako dodje do mehaničkog ostećenja. Zvono ugradnog vodokotlića može da funkcioniše besprekorno sa novim dihtungom bez obzira koliko je staro. Na dovodnom ili EK ventilu ugradnog vodokotlića ako ima potrebe menja se samo virbla. Dovodno ili brinox crevo plovka ugradnog vodokotlica može da se zapuši ili ošteti usled dugogodišnje upotrebe i izloženosti vodenog kamenca i prljavštine u vodi. Svaka popravka ugradnog vodokotlića Geberit se vrši kroz revizioni otvor iza tastera za puštanje vode. Ako je crevo samo zapušeno potrebno je samo da se pročisti. Ako je spoljašnji omotač oštećen bolje gaje preventivno zameniti.
I da zaključimo, na Geberit ugradnom vodokotliću tokom upotrebe ako nema mehaničkog optećenja plovka i zvona iste ne treba menjati, potrebno je zameniti samo dihtunge. Eventualna zamena plovka ugradnog vodokotlića jednom u deset godina

Popravka ugradnog vodokotlića Geberit u Beogradu

Popravku ugradnog vodokotlića Geberit u Beogradu vršimo istog dana ili sutradan u zavisnosti od vremena poziva. Naš servis je obezbeđen sa svim rezervnim delovima tako da u jednom dolasku rešavamo popravku ugradnog vodokotlića. Servis van Beograda radimo u dogovoru sa vama. Bitno je da pre dolaska ustanovimo koji je model vodokotlića u pitanju. 

aktivirna-tipka-geberit-slika-722012

Geberit Basic-Delta

Geberit Twinline

Geberit Kappa-Omega

Geberit Sigma

Popravka ugradnog vodokotlića Geberit kod ovlašćenog servisera

Za Geberit ugradni vodokotlić dostupni su originalni rezervni delovi. Možete da kupite dihtung plovka, dihtung zvona, brinox crevo za plovak, virblu EK ventila, plovak za ugradni vodokotlić ili zvono za ugradni vodokotlić, za sve Geberit ugradne vodokotliće proizvedene od 1964. godine do danas. Tako da ako imate Geberit ugradni vodokotlićSigma, UP320, UP300, Delta, Basic, Omega, Koppa, Twinline ili neku stariju seriju budite sigurni da mogu da se kupe rezervni delovi i da vodokotlić može se popravi. Na vama je da li će te da prihvatite naše sugestije ili ćete da poverujete majstoru koji vam saopšti da za vaš Geberit vodokotlić nemaju da se kupe rezervni delovi ili da moraju da se menjaju svi delovi u njemu umesto samo da se zamene dihtunzi. Kod popravke Geberit ugradnog vodokotlica nema redovnog, preventivnog ili vanrednog servisa, Geberit vodokotlić u zidu ili radi ispravno ili ne radi. Kada radi ispravno, nema potrebe za bilo kakvom popravkom. Kada ne radi ispravno, dolazi do curenja vode u šolju, sporog punjenja ili se uopšte ne puni. Tada se vrši popravka vodokotlića u zavisnosti od siptoma. Znači nema preventivne ili bilo kakve druge popravke dok vaš vodokotlić radi ispravno. Za vaš Geberit vodokotlić u zidu mogu da se kupe svi originalni rezervni delovi.

I pazite kome poklanjate poverenje za popravku vašeg vodokotlića. U slučaju bilo kakve nedoumice ili problema vezanog za popravku ugradnog vodokotlica Geberit, možete dobiti savet, informaciju ili servis ugradnog vodokotlica Geberit.

Obratite nam se na +381(0)69 1111 960ili geberitservis@svetkupatila.rs

MI PIACEdoo
Ovlašćeni Geberit servis